Dne 23.2. třída Sluníčka - pouze předškoláci - test školní zralosti od 15 výsledky a pohovor s p. Pohlovou z PPP. U p. učitelky k vyplnění informovaného souhlasu s uchováním osobních údajů.

Týden 14.-18.12.2020

Pondělí 14.12.2020

ZDOBENÍ STROMEČKU

CVIČENÍ PRO ZDRAVÁ ZÁDA

OBĚ SKUPINY KERAMIKY (berušky návrat z keramiky kolem 12:20 - po obědě od 12:40)

 

Úterý 15.12.2020

besídka děti dětem (bude natočeno a přeneseno na DVD - k dispozici v lednu 2021)

nadílka od ježíška (prosím neprozrazovat dětem)

 

Středa 16.12.2020

rozbalování dárků

slavnostní štědrý oběd v MŠ

 

Prosím o nahlášení docházky 21. a 22.12. - počet dětí - stravování.

 

DĚKUJEME VŠEM ZA DONESENÉ MATERIÁLY, VSTŘÍCNOST A OCHOTU V TOMTO NELEHKÉM ROCE.

 

 

 

 

Od 22.11. bude opět probíhat kroužek keramiky - dochází pouze ke změně - každé pondělí obě skupiny (jedna skupina od 9:50 a druhá od 10:50). Je nutné, aby dětí měly podepsanou roušku do prostor budovy  keramiky.

 

 

Program akcí v MŠ Říjen 2020

PROSÍME RODIČE DĚTÍ, KTEŘÍ CHODÍ NA KERAMIKU - O PODEPSANOU ROUŠKU PRO DÍTĚ. DĚTI JI MUSÍ MÍT PŘI POHYBU PO CHODBÁCH DDM (DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE).

5.10. 2. skupina cvičení pro zdravá záda, keramika

12.10. 1. skupina cvičení pro zdravá záda, keramika

13.10. program s hasiči 9:30 - ZRUŠENO

14.10. Kouzelník 9:30 - zrušeno dnes ráno 

15.10. Představení s loutkou Matýsek 9:30 - pokud se nic nezmění

19.10. 2. skupina cvičení pro zdravá záda, keramika

20.10. pohádka O zvědavém slůněti 9:30 - zrušeno

26.10. 1. skupina cvičení pro zdravá záda, keramika

28.10. STÁTNÍ SVÁTEK - MŠ UZAVŘENA (středa)

Třídní schůzka 2

Mateřská škola Trojlístek, Praha 2, Kladská 25

 

Třídní schůzka s rodiči konaná dne 3.9.2020

(s opatřeními z důvodu COVID – 19, jeden zástupce, bez dětí, s rouškou)

 1. Přivítání rodičů, představení učitelky – speciální pedagog p. Berdychová

 2. Provozní doba MŠ 7 – 17 , děti se rozcházejí v 16,50 hodin, příchody 7 – 8,20 hod., (včasné příchody méně srtresu pro děti), POKUD SE U DVEŘÍ SEJDE VÍCE RODIČŮ, KAŽDÝ ZVLÁŠŤ SE OHLÁSÍ JMÉNEM DÍTĚTE !!!Hlaste se vždy jménem dítěte, NE jménem svým, matky se často jmenují jinak, než dítě. Nevpouštět cizí osoby – situace z loňského roku na jiné naší pobočce – rodič vpustil zloděje do prostor mš vdomnění, že jde o rodinného příslušníka nějakého dítěte.) Kontrolovat po sobě zda dveře jsou zavřené.

 3. Odchody po obědě 12,10 – 12,40 hod. ,odpol. 15 – 16,50 hod. Děti jsou již v 8,30 hod. Na třídách a v 17 hodin se škola uzamyká. Pokud dítě zůstane po 17 hodině nevyzvednuté ,- viz doporučení MŠMT.

Včasnými příchody i odchody se vyhnete nepříjemnostem. Při častém nedodržování školního řádu, informuji dopisem o porušování a při opakovaném a bez nápravy může být dítě vyřazeno z docházky do mateřské školy.

 1. Rodičům byla zdůrazněna pravidla přivádění a vyzvedávání dětí, omluvy nepřítomnosti psát do sešitu vzkazů, nebo e- mail : ms_kladska@seznam.cz.

 2. ODCHODY NA KROUŽKY, KTERÉ ZAJIŠŤUJÍ RODIČE : POUZE v době do 12,50 a pak až po 14,30 hodin ! Děti jsou rušeny zvonky, často se mění hodina, případně dítě na kroužek nejde, učitelky již mají děti připraveny, v horším případě ten, kdo má vyzvednout dítě v době poledního klidu zapomene ! Děti již z kroužků rodiče nebudou vodit zpět do MŠ !!!! Nedostatečná organizace ze strany rodičů a těch, kteří děti na kroužky doprovázeli, vedla ke zmatečným situacím mna škole.

 3. Rozdělení dětí do tříd je podle věku, u Berušek jde zejména o vytvoření a upevnění návyků ( předpoklad pro vstup do MŠ : používání WC,umytí- utření rukou, používání kapesníku- máme všude kapsáře s papírovými kapesníky obutí a zouvání bot, správné držení hrnečku, lžíce , uklízení věcí a hraček ) Děti budou mít v šatním boxu jiné oblečení na zahradu a jiné do třídy ! Malé děti náhradní spodní prádlo, ponožky, punčocháče. - VŠE PODEPSANÉ!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 1. Sluníčka se systematicky připravují na dovednosti potřebné pro vstup do školy, k dispozici je Školní vzdělávací program , vychází z RVP – PV , vydaného MŠMT. Řád školy na nástěnce – je závazný – porušování povede k ukončení docházky dítěte a to v souladu se zákonem 561 /2006 Sb.,ŠVP - veřejný, Desatero předškoláka. OMLUVNÉ LISTY – PŘEDŠKOLÁCI! Podpisem potvrdí, že převzali a na konci školního roku odevzdají zpět. Po každé nepřítomnosti rodič předloží p. uč. ke kontrole!!!!!!!!!

 2. Poděkování loňským rodičům za spolupráci, vstřícnost při nenadále situaci a následné krizové opatření v ramci COVID – 19. Účet Klubu rodičů je na nástěnce pod jídelníčkem.

 3. Práce na třídách s dětmi vychází ze Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, třídních vzdělávacích programů, probíhá formou hry a i volná hra je sledována učitelkou a má svůj význam!

 4. Důrazně žádáme rodiče o podepisování všech věcí dětí a nenošení hraček do školy – hračky s ohledem na organizaci a velký počet dětí na třídách nemáme kdy hledat! Výjimkou jsou plyšáci a hračky usnadňující adaptaci nových dětí na lehátko při odpočinku po obědě.

 5. Kroužky , které budou probíhat v MŠ – letošní rok budou pouze dva kroužky keramika v ZUŠ ve Slezské ulici., CVIČENÍ PRO ZDRAVÁ ZÁDA. Aktivity školy – divadla, výlety, výstavy ,dětské dopravní hřiště, návštěva knihovny výjezd na hory...... dle dané situace.

 6. ..změna školy v přírodě – pojedeme na Šumavu Penzion Lucie
  Špičák158,ŽeleznáRuda34004 Přihlásit je možné do konce února. Záloha se zašle na číslo účtu s přifěleným vs. Konec března začátek dubna 2021.

 7. pí.hospodářka- stravování, platby ŘEŠIT

 8. Vánoční besídka pro rodiče uvidí se dle situace, varianta rozvěcení stromečku u nás na zahradě. Provoz v prosinci 2020 bude ukončen dle doporučení zřizovatele.

 9. Pobyt venku se uskutečňuje denně, na podzim i v odpoledních hodinách, kód dveří na zahradu 456, důsledně zavírat dveře do školky, kód funguje i při vstupu z domu v suterénu do šaten! Pokud nebudou dveře do suterénu při vyzvedávání a odchodu ze zahrady důsledně zavírány, pobyt dětí v odpoledních hodinách se nebude z bezpečnostních důvodů konat.

 10. Vhodný oděv do třídy a na zahradu , pevnou obuv do třídy Ne pantofle!! Ve škole děti překonávají mnoho schodů.

 11. Odpočinek po obědě u Sluníček formou klidu na lehátku a četba nebo sledování pohádek, knih, časopisů pro děti. U Berušek odpolední odpočinek bude dán tím, zda jsou děti zvyklé spát, či ne.

 12. Pitný režim zajištěn várnicí s vodou přístupnou pro děti v dohledu učitelek

 13. Informace ekonomky školy – účet klub rodičů, stravné, školné, způsoby platby, možnost domluvy při platební neschopnosti. Termíny plateb – do 15. v daném měsíci, informace vyvěšena na web.stránkách pod O nás platby. Vždy napsat VS dítěte, či jméno dítěte ( ne rodiče )

 14. Vyplnění nových zmocnění a poopravené GDPR

 15. Sdružení rodičů – Klub rodičů vedením účtu pověřena D. Podlešáková- odsouhlaseno všemi rodiči. P.Zídková platební karty – k vyzvedávání z účtu finance na akce mš pro děti.

Příspěvek 1500,-Kč ročně – odsouhlaseno všemi rodiči, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti - zaplatit do konce října 2020 na účet 123-841400287/0100

Je možné , po dohodě s p.hospodářkou platit pololetně. 750,- (jedná se o částku 150,- Kč na měsíc.)

RADA RODIČŮ : v případě nutnosti se ředitelka obrací na vybranou skupinu rodičů, aby nemusela svolávat všechny rodiče, případně jen na předsedkyni. Rada má pravomoc rozhodovací v oblasti financí, v případě větší finanční částky je Rada s tímto krokrm seznámena. Zástupce Rady rodičů může kdykoliv nahlédnout u paní hospodářky na stav účtu, na čerpání finančních prostředků v daném roce. Předem oznámí ředitelce.

Rada rodičů : pí. Zídková J, Bc.

pí. Chvalovská

pí. Šauerová

pí. Roubalová

V radě rodičů je i ředitelka školy

Odsouhlaseno všemi rodiči

 1. Diskuze a dotazy rodičů : hlášení nepřítomnosti, zapisování odchodů po obědě DO SEŠITŮ – SOUROZENCI DO OBOU SEŠITŮ

 2. Ředitelka školy připomenula nutnost nahlášení „ trvající nemoci „ - vždy v pondělí

V botech chodíme jen po schodech, v bačkorách po koberci!!!!! V nepříznivém počasí POUŽÍVAT ROHOŽKU _ déšť, sníh aj. Aby se neničily koberce – máme nově položené koberce a lino u sluníček a berušek – neradi bychom si vše ničili. Jídlo a pití z venku nenosit do prostor MŠ, odpolední svačinu konzumovat až po opuštění prostor MŠ. Ničí se koberce a podlahové krytiny. Svačinové boxy, budou označeny značkou dítěte (koláče, buchty, šlehaný tvaroh apod.) - druhý den vrátit umyté zpět.

Použité dětské pleny neodhazovat do košů v mš – odnášet a likvidovat mimo prostory mš.

 1. přebytky ze zahrady – ovoce, zelenina, marmelády.

 2. Kdo může – papíry na kreslení, lepící tyčinky (lepidla), dřevěné trojboké pastelky.......

 3. brát ohled na ostatní. Pokyny od MŠMT a hygieny, pokud dítě má teplotu, rýmu, kašel v mš – izolovat jej od ostatních volat rodiče a neprodleně vyzvednout. Dle dohody s dětským lékařem jaký postup dále. Vhodné potvrzení od lékaře, že dítě není infekční a smí být v dětském kolektivu. Pokud bude dělat testy na COVID – 19 – výsledky nejdříve za 48 hodin. Pokud je pozitivní, neprodleně nahlásit do MŠ – ředitelka informuje hygienu a řídí se dále dle pokynů – hygieny.

 

RŮZNÉ :

 

Kola , či koloběžky nemohou rodiče dětem nechávat v prostorách školy. Není to dovoleno požárníky, bezpečnostními techniky, odd. majetku, neboť tyto věci nejsou v Evidenci majetku školy evidovány, z čehož vyplývá, že zde nemají své místo. Zároveň hypotetická skladba 48 mi kol ( tolik, kolik je docházejících dětí ), či koloběžek neumožní uskutečňovat pobyt venku, neboť děti se ke svým šatním blokům nejenže nepropracují , ale je zejména ohrožena jejich bezpečnost padajícími koly, koloběžkami.

Během dopoledne děti využívají na zahradě evidované koloběžky školy.

 

K bonbónům : škola nekupuje ŽÁDNÉ bonbóny v průběhu roku VŠE , co je k dispozici, nosí do školy děti. Bonbóny děti dostávají pouze za odměnu, v případě oslav svátků, narozenin a občas i jako motivační prvek – nejčastěji 3 x týdně.

 

Používání živočišných tuků ( máslo ) a rostlinných tuků ( Rama ) je vyvážené, toto i další faktory jsou předmětem hygienických kontrol ŠJ , zápisy z kontrol předáváme do Komise pro výchovu a vzdělávání při Odboru školství. Zatím nebyla jediná negativní připomínka ze strany hygieny vůči stravovacímu režimu našich škol.

 

 

PODEPISOVÁNÍ VĚCÍ : Vše, stačí lihovým fixem na cedulku oděvu na zadní straně, či kdekoliv jinde. Nepodepsané věci nelze, zejména u malých dětí , identifikovat. Děti si věci bohužel těžko poznávají. Věci, které nelze k nikomu zařadit budou rodiče nacházet v šatnách jednotlivých oddělení v koši.

 

Odchody po obědě : Do 12,40 hodin

Rodiče po převlečení dítěte odcházejí, aby nebyly rušeny odpočívající děti v přízemí , a to zejména Berušky a v prostorách šaten – nerušily křikem p.hospodářku.

Odd. Sluníček – po obědě si čistíme zoubky – děti si donesou kartáček, pastu, podepsaný kelímek

 

Berušky si smí do školky přinést malého plyšáka – pojítko s domovem. Ne žádná auta a ani jiné věci – POUZE PLYŠÁKA!!!!!

 

Zapsala : Bc. Jitka Zídková