Organizace vzdělávání

Provoz začíná v 7:00 a končí v 16:50 odchod ze třídy do šatny s dítětem. V 17:00 se MŠ uzamyká.

 

 

Režim dne

7:00 - 8:30 scházení dětí ve třídách určených k rannímu provozu, hry a činnosti dle volby

8:30 konec příchodu dětí, uzamčení školky

8:45 - 9:15 hygiena, svačina

9:15 - 10:00 plnění rámcových a specifických cílů školního vzdělávacího programu. Cvičení, střídání individuální a skupinové práce. 

10:00 - 12:00 příprava na pobyt venku, pobyt venku – hry na školní zahradě, vycházky, výlety, sportovní činnosti a aktivity se zařazením dopravní tematiky a ekologie

12:00 - 12:45 oběd, hygiena

12.30 - 12:50 odcházení dětí po obědě (ve 12:50 se školka uzamyká)

12:45 - 14:30 relaxace na lehátku - spánek, polední odpočinek s poslechem hudby, pohádek, vyprávění…

14:30 - 15:00 protažení, hygiena, odpolední svačina

15:00 - 16:50 odchod dětí domů - hry na třídě podle zájmu dětí, individuální přístup, 17:00 uzamčení školky!!!!

Program každé třídy je flexibilní. Vždy je nutné reagovat na aktuální změny či změněné potřeby dětí. Režim dne je tedy časově pouze orientační. Záleží na každé učitelce, jak si režim dne přizpůsobí ke svému naplánovanému programu, zájmu a věku dětí, jejich individuálním potřebám a zájmům. Dodržován je čas svačin, oběda, pobytu venku. Pitný režim je dodržován v průběhu celého dne.

Rodiče prosíme o dodržení času ranního příchodu i odchodů z budovy, rozcházení se po obědě a odpoledne.