Version:1.0 StartHTML:0000000168 EndHTML:0000004682 StartFragment:0000001572 EndFragment:0000004665

Informace k přijímacímu řízení na školní rok

2020 / 2021Dokumentaci potřebnou k zápisu je ke stažení na web.stránkách:trojlistekms.cz

Přijímací řízení – zápis - proběhne pro dvě pracoviště MŠ Trojlístek (Sázavská 5 a Kladská 25) od 2.-11.5.2020 – v elektronické podobě (potřebné dokumenty zaslat – datové schránky: i2i25k2jq,, na e-mail: ms_kladska@seznam.cz, ) Originál evidenčního listu s potvrzením bude dodán dodatečně osobně!!!!!!

K zápisu zákonní zástupci doloží :

  • kopii kartičky zdravotní pojišťovny dítěte

  • Přihlášku do MŠ

  • Evidenční list dítěte s potvrzením od lékaře o řádném očkování - ANO x NE ( netýká se dětí které dovrší k 31.8. 2021 věku 6 ti let a dětí s odklady povinné docházky) – k zápisu postačí scan od doktora s potvrzením o řádném očkování, originál bude dodán dodatečně

Přílohy ke stažení:

  1. Žádost - přihláška do MŠ

  2. Evidenční list

  3. Vyjádření lékaře

  4. Pokud se zákonný zástupce rozhodne pro individuální vzdělávání svého předškolního dítěte, k zápisu zašle i žádost o individuální vzdělávání