• Informace k přijímacímu řízení na školní rok

  2021/ 2022

   

   

  -  Přihlášky do MŠ na další školní rok jsou ke stažení na webových stránkách trojlistekms.cz

  -  Vyplněné přihlášky do MŠ a Evidenční listy přijímá ředitelka v termínu stanoveném Zřizovatelem , pro letošní rok i v elektronické podobě – datové schránky: i25k2jq, e-mail: ms_kladska@seznam.cz nebo poštou – nejpozději do 14.5.

   

  -  Rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí dítěte k docházce do MŠ, které vydá ředitelka školy v souladu s právními předpisy ( § 165 odst. 2 školského zákona a Správní řád ), budou mít zákonní zástupci nejdéle do 30-ti dnů od vrácení povinné dokumentace, a to po dohodě s ředitelkou mš k vyzvednutí na Kladské 25.

  - V případě neumístění dítěte , nabídne ředitelka , v případě zájmu zákonného zástupce, po dohodě se zřizovatelem a ostatními ředitelkami MŠ v MČ Praha 2, umístění v jiné MŠ s volnou kapacitou

  -  odvolání proti rozhodnutí ředitele:

  Do 15-ti dnů po obdržení Rozhodnutí , a to POUZE prostřednictvím ředitelky školy, která Rozhodnutí vydala ( ne prostřednictvím MČ Praha 2 – OŠK! ) Odvolání bude , s příslušnou dokumentací dítěte, podstoupeno na Odbor správních činností ve školství MHMP , jako odvolacímu orgánu.

  Kritéria pro přijetí budou v této podobě závazná pro přijímací řízení do Mateřské školy Trojlístek, zahrnující pracoviště Kladská 25, Šumavská 32, Sázavská 5 a budou vyvěšeny na webových stránkách od 29.3.2021

   

  Ředitelka právního subjektu Trojlístek

  Bc. Jitka Zídková– Kladská 25

  Tel.:224 254 817, 603 226 567

  e-mail:ms_kladska@seznam.cz

  web : trojlistekms.cz

Přílohy ke stažení:

 1. Žádost - přihláška do MŠ

 2. Evidenční list

 3. Vyjádření lékaře

 4. Pokud se zákonný zástupce rozhodne pro individuální vzdělávání svého předškolního dítěte, k zápisu zašle i žádost o individuální vzdělávání