Zájmová činnost

 

Aktivity - nadstandardy

Kroužky externě zajišťované si hradí rodiče.

Akce pravidelné i nepravidelné jsou avizovány na vstupní nástěnce školky.

1. Předplavecká výchova - Sokol Vinohrady. Děti si zvykají na vodu a učí se základům plavání (cca 1020 Kč/pololetí).

 2. Zdravé cvičení - Cvičení je zaměřeno na správné držení těla a správný vývoj páteře. Děti se hravou formou seznamují s prvky jógy, učí se pozornosti, samostatnosti a utváření si kladného vztahu ke sportu.

3. Keramika -Rozvíjí manuální dovednost v oblasti jemné motoriky, koordinaci ruky a oka. Formuje estetický vkus,podporuje kreativitu, tvořivost (tvůrčí myšlení a sebevyjádření), prostorovou představivost. Plní relaxační a odpočinkovou funkci. 

4Angličtina - Sesnámení dětí s cizím jazykem formou hry, obrázků, povídání.

 - Škola v přírodě ve Vřesníku na Vysočině - program s poníky
 - návštěvy divadelních představení a vybraná divadélka ve školce, kulturní akce
 - karnevaly,  narozeninové oslavy
 - koloběžkové závody, poznávání a sportování na výletech.

Spolupracujeme se Základní školou, spolu s dětmi sledujeme práci prvňáčků (co nás čeká!) a samy se mohou v ZŠ připravovat s paní učitelkou elementaristkou na vstup do první třídy.

Dále spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou Prahy 2.
Navštěvujeme dopravní hřiště - bezpečnost a ochrana zdraví v rámci silničního provozu - výchova chodce, cyklisty.