Zájmová činnost

 

Aktivity - nadstandardy

Kroužky externě zajišťované si hradí rodiče.

Akce pravidelné i nepravidelné jsou avizovány na vstupní nástěnce školky.

  1. Děti se 2x týdně seznamují se základy anglického jazyka, 30 lekcí v rozsahu 30 minut – zajišťuje Dětské centrum Kroužky Cena za pololetí – 2.030 Kč. Předplavecké výchově - Sokol Vinohrady. Děti si zvykají na vodu a učí se základům plavání (cca 800 Kč/pololetí).


Moderní taneční výchova - kroužek školního roku- platba 915 Kč. Logopedická prevence: 2x do roka zjištění správné výslovnosti a sluchové schopnosti – zajišťuje Dr. Hoňková

Škola v přírodě ve Vřesníku na Vysočině - program s poníky, návštěvy divadelních představení a vybraná divadélka ve školce, kulturní akce, karnevaly, návštěvy výstav, narozeninové oslavy, koloběžkové závody, poznávání a sportování na výletech. Spolupracujeme se Základní školou, spolu s dětmi sledujeme práci prvňáčků (co nás čeká!) a samy se mohou v ZŠ připravovat s paní učitelkou elementaristkou na vstup do první třídy. Dále spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou Prahy 2, navštěvujeme dopravní hřiště - bezpečnost a ochrana zdraví v rámci silničního provozu - výchova chodce, cyklisty a otužujeme děti v předplaveckém kurzu.