Platby

Výše plateb stanovena od 1. 9. 2021

Úplata za předškolní vzdělávání (školné)

Je stanovena ředitelkou školy pro školní rok 2021 - 2022 na dobu od 1. září 2021 do 31. srpna 2022 ve výši Kč/942,- Kč měsíčně. Úhrada školného se týká všech dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání, tedy i dětí, které nastupují v průběhu školního roku až do doby jejich skutečného nástupu.

Na začátku školního roku rodiče obdrží variabilní symbol pro platbu školného.

Číslo účtu :86-8917560217/0100 

Vzdělávání se poskytuje bezúplatně pro děti, které k 31.8. 2021 dovršily 5 let. Rovněž tak je vzdělávání bezúplatné pro děti s odkladem školní docházky.

 

Úplata za stravné

Stravné je celodenní, děti 3 – 6 let 41,-Kč, děti s OŠD 46,-Kč

Na začátku školního roku rodiče obdrží variabilní symbol pro platbu stravného.

 

Platba školného - Na začátku školního roku rodiče obdrží všechny potřebné údaje k platbě - je možné  si zřídit trvalý příkaz do června následujícího roku. Platby uhradit vždy do 20. dne daného měsíce.

  • Kulturní fond rodičů