Platby

Výše plateb stanovena od 1. 9. 2023

Úplata za předškolní vzdělávání (školné)

Je stanovena ředitelkou školy pro školní rok 2023 - 2024 na dobu od 1. září 2023 do 31. srpna 2024 ve výši 957,- Kč měsíčně.
Úhrada školného se týká všech dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání, tedy i dětí, které nastupují v průběhu školního roku až do doby jejich skutečného nástupu.

Na začátku školního roku rodiče obdrží variabilní symbol pro platbu školného.

Číslo účtu :86-8917560217/0100 

Platba školného - Na začátku školního roku rodiče obdrží všechny potřebné údaje k platbě - je možné  si zřídit trvalý příkaz do června následujícího roku.

Platby uhradit vždy do 10. dne daného měsíce.

Vzdělávání se poskytuje bezúplatně pro děti, které k 31.8. 2023 dovršily 5 let. Rovněž tak je vzdělávání bezúplatné pro děti s odkladem školní docházky.

 

Úplata za stravné

Stravné je celodenní, děti 3 – 6 let 48,-Kč, tj. cca měsíčně   1 104,- Kč 

děti nad 6 let 52,-Kč tj. cca měsíčně 1196,- Kč

Na začátku školního roku rodiče obdrží variabilní symbol pro platbu stravného.

Vyřídit si u vedoucí školní jídelny.

Platba za stravné - Platby uhradit vždy k 1. dni v měsíci.

 

 

 

  • Kulturní fond rodičů