Version:1.0 StartHTML:0000000168 EndHTML:0000004682 StartFragment:0000001572 EndFragment:0000004665

 

[nbsp

Informace k přijímacímu řízení na školní rok

2024/ 2025

 

 

-  Přihlášky do MŠ na další školní rok jsou ke stažení na webových stránkách trojlistekms.cz

-  Vyplněné přihlášky do MŠ a Evidenční listy přijímá ředitelka v termínu stanoveném Zřizovatelem , pro letošní

6. a 7.5.2024 od 13-16:50 pro všechna tři pracoviště na pobočce Sázavská 5, Praha 2[nbsp]

-  Rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí dítěte k docházce do MŠ, které vydá ředitelka školy v souladu s právními předpisy ( § 165 odst. 2 školského zákona a Správní řád ), budou mít zákonní zástupci nejdéle do 30-ti dnů od vrácení povinné dokumentace, a to po dohodě s ředitelkou mš k vyzvednutí na pobočce, kam zákonný zástupce dítěte - dítě zapsal.

- V případě neumístění dítěte , nabídne ředitelka , v případě zájmu zákonného zástupce, po dohodě se zřizovatelem a ostatními ředitelkami MŠ v MČ Praha 2, umístění v jiné MŠ s volnou kapacitou

-  odvolání proti rozhodnutí ředitele:

Do 15-ti dnů po obdržení Rozhodnutí , a to POUZE prostřednictvím ředitelky školy, která Rozhodnutí vydala ( ne prostřednictvím MČ Praha 2 – OŠK! ) Odvolání bude , s příslušnou dokumentací dítěte, podstoupeno na Odbor správních činností ve školství MHMP , jako odvolacímu orgánu.

Kritéria pro přijetí budou v této podobě závazná pro přijímací řízení do Mateřské školy Trojlístek, zahrnující pracoviště Kladská 25, Šumavská 32, Sázavská 5 a budou vyvěšeny na webových stránkách od 26.3.2024

 

Ředitelka právního subjektu Trojlístek

Bc. Jitka Zídková– Kladská 25

Tel.:224 254 817, 603 226 567

e-mail:ms_kladska@seznam.cz

web : trojlistekms.cz

]

 

Přílohy ke stažení:

  1. Žádost - přihláška do MŠ

  2. Evidenční list

  3. Vyjádření lékaře

  4. Pokud se zákonný zástupce rozhodne pro individuální vzdělávání svého předškolního dítěte, k zápisu zašle i žádost o individuální vzdělávání