O nás

 

Mateřská škola Trojlístek – pobočka Šumavská 32

 

Něco o nás .

 

Jsme MŠ Trojlístek, která se skládá ze tří detašovaných oddělených pracovišť. Je to MŠ Kladská, kde sídlí i paní ředitelka paní Bc. Jitka Zídková a paní hospodářka Dana Podlešáková. Do našeho Trojlístku patří ještě MŠ Sázavská.

Jsme dvoutřídka a školka rodinného typu. Učí u nás čtyři paní učitelky.

Naším cílem není jen pouhé zabezpečení Vašeho dítěte, ale především snaha o jeho všestranný rozvoj. K tomuto úsilí nás zavazuje dlouholetá tradice MŠ v Šumavské ulici a také naše přesvědčení a zkušenosti paní učitelek.

Máme vlastní kuchyni, kde nám paní kuchařky vaří zdravou a chutnou stravu. Se vším nám také pomáhá paní školnice, vždy usměvavá a ochotná pomoci.

Probíhá u nás spousta kroužků : angličtina a předplavecký výcvik.

Když je venku pěkně, chodíme na naší zahrádku vybavenou moderními hracími prvky a bezpečným povrchem.

Během roku pořádáme rozmanité akce. Přímo do školky jezdí divadélka, zástupci z Městské policie chodí na besedy, jezdíme na výlety do zajímavých lokalit, pořádáme karnevaly a akce za účasti rodičů jako je Vajíčkobraní, Vizovické pečení a besídky. Pravidelně chodíme s dětmi do Městské knihovny a na návštěvu do ZŠ. Na školu v přírodě vyjíždíme do Vřesníku u Humpolce.

Zároveň jsme zařazeni v programech Zdravá pětka, či Medvídkova nemocnice, kde si děti osvojují pravidla zdravého životního stylu. Zajišťujeme pro předškoláky Testy školní zralosti a zároveň i logopedickou depistáž.

Pracujeme dle tématických bloků, které vycházejí ze Školního vzdělávacího programu. Seznamujeme děti s okolním světem, jeho zákonitostmi a učíme je se v tomto světě bezpečně orientovat. Postupně, cíleně a systematicky připravujeme děti na vstup do ZŠ. Spolupracujeme s logopedy a jinými specialisty.

Děti jsou rozděleny do dvou tříd. Mladší 3-4 leté jsou Myšky

a starší 5-6 ti leté jsou Motýlci.

Rádi zpíváme, tancujeme, cvičíme, výtvarně tvoříme a hlavně si hodně hrajeme !

Všichni se snažíme vytvářet dětem vlídné, příjemné a přirozené prostředí.

Podněcujeme jejich osobnost a vycházíme z jejich potřeb a individuality.

 

Těšíme se na Vás