Prosíme rodiče dětí, kteří chodí na keramiku - o podepsanou roušku pro děti. Děti ji musí mít při příchodu po chodbách DDM ( dům dětí a mládeže).

Třídní schůzka Mš Šumavská 32, se koná 9.9.2019 v 17.hod.v budově školky.

O nás