Platby

Výše plateb stanovena od 1. 9. 2018

Úplata za předškolní vzdělávání (školné)

Je stanovena ředitelkou školy pro školní rok 2018 - 2019 na dobu od 1. září 2018 do 31. srpna 2019 ve výši Kč/757,- Kč měsíčně. Úhrada školného se týká všech dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání, tedy i dětí, které nastupují v průběhu školního roku až do doby jejich skutečného nástupu.

Vzdělávání se poskytuje bezúplatně pro děti, které k 31.8. 2018 dovršily 5 let. Rovněž tak je vzdělávání bezúplatné pro děti s odkladem školní docházky.

 

Úplata za stravné

Stravné je celodenní, děti 3 – 6 let 34,-Kč, děti s OŠD 38,-Kč

Číslo účtu : 86-8917560217/0100 

Obě platby je možné spojit. Na začátku školního roku rodiče obdrží všechny potřebné údaje k platbě - je možné  si zřídit trvalý příkaz do června následujícího roku. Platby uhradit vždy do 20. dne daného měsíce.

 

Platba složenkou – složenka bude připravena v šatně, paní hospodářka v následujícím měsíci rovnou odečítá odhlášené obědy z měsíce předešlého.

Další platby jsou vždy odsouhlaseny na schůzce rodičů v září.

  • Kulturní fond rodičů