Novinky

Předběžné výsledky zápisu do MŠ

Předběžné výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024/205

Sázavská 5

7/2024

12/2024

13/2024

15/2024

19/2024

23/2024

25/2024

27/2024

30/2024

51/2024

52/2024

55/2024

86/2024


Šumavská 32

31/2024

33/2024

37/2024

40/2024

43/2024

44/2024

47/2024

65/2024

69/2024

88/2024

90/2024

 

 

Kladská 25

16/2024

21/2024

26/2024

29/2024

45/2024

49/2024

58/2024

61/2024

63/2024

67/2024

70/2024

81/2024

82/2024

83/2024

87/2024

Prázdninový provoz 2024

mateřské školy, které mají prázdninový provoz:

 

MŠ Na Děkance       8.-19.7.2024

 

MŠ Na Smetance     22.7.-2.8.2024

MŠ Šumavská 37     22.7.-2.8.2024

(umístění dětí na konkrétní mateřskou školu bude oznámeno po uzavření přijímacího řízení)

 

 

MŠ Viničná               5.-16.8.2024

MŠ Na Zbořenci       5.-16.8.2024
(umístění dětí na konkrétní mateřskou školu bude oznámeno po uzavření přijímacího řízení)

 

Termíny zápisů:

MŠ Na Děkance - elektronický 2.4.2024

                           - fyzický 3.4.2024 

 

MŠ Na Smetance a MŠ Šumavská 37  -  elektronický 3.4.2024

                                                              - fyzický 4.4.2024

Zápis bude probíhat v MŠ Na Smetance pro obě mateřské školy MŠ Na Smetance, MŠ Šumavská 37

 

MŠ Viničná a MŠ Na Zbořenci    - elektronický 4.4.2024

                                                    - fyzický 5.4.2024

Zápis bude probíhat v MŠ Viničná pro obě mateřské školy MŠ Viničná, MŠ Na Zbořenci 

 

 

 

Od 4.3.2024 bude k dispozici elektronický předzápis - odkaz na tento předzápis najdete na webových stránkách mateřských škol, které mají pro letošní rok prázdninový provoz (MŠ Na Děkance, MŠ Na Smetance a  MŠ Viničná).

 

Dávám ke zvážení nutnosti využití prázdninového provozu. Nedoporučujeme dětem, které měly horší adaptaci do mateřské školy.

 

nástup zpět do škol a školských zařízení

 

INFORMACE PRO RODIČE PLATNÉ OD 1.9.2021

 

Vstup do prostor mateřské školy - nadále se zakrytými dýchacími cestami (respirátor, nanorouška apod.) - platí pro všechny.

 

Děti s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do školy.

  1. Příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte – dítě nebude vpuštěno do třídy, budovy mateřské školy.

  2. Příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole – dítě je izolováno od ostatních. Mateřská škola neprodleně informuje zákonného zástupce, který zajistí bezodkladně vyzvednutí dítěte z mateřské školy.

V obou případech zákonný zástupce telefonicky kontaktuje praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. Návrat dítěte do mateřské školy s potvrzením od lékaře, že smí do dětského kolektivu!!!!!!

To platí i v případě, že dítě je astmatik, alergik a má projevy chronického onemocnění (rýma, kašel) – lékař musí vystavit potvrzení, že dítě je alergik, astmatik a tyto příznaky jsou spojené s tímto onemocněním.

 

Podle aktuálně platného ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, osoby, které se vracejí ze zemí s vysokým, velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy a na které se nevztahuje některá ze stanovených vyjímek (pro očkované osoby, pro osoby s prodělaným onemocněním covid-19 apod.), jsou po vstupu na území ČR povinny se nejdříve 5. den, resp. 10. den v případě návratu ze zemí extrémního rizika nákazy, nejpozději však 14. den, podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-Cov-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví vyjímečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-Cov-2 musejí uvedené osoby setrvat v samoizolaci.

 

Místně příslušná KHS nařizuje speciální protiepidemická opatření s ohledem na aktuální situaci a místní podmínky, např. Nařizuje ohniskovou dezinfekci, izolaci, karanténu, lékařský dohled, zvýšený zdravotnický dozor, krytí úst a nosu, provádění zdravotního filtru apod.