Novinky

Výsledky zápisu 2022/2023

 

VÝSLEDKY ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Kladská 25 - č.j.

3/2022

4/2022

5/2022-IVD

6/2022

8/2022

10/2022

11/2022

14/2022

19/2022

20/2022

36/2022

37/2022

61/2022

71/2022

Šumavská 32 – č.j.

21/2022

25/2022

28/2022

29/2022

32/2022

34/2022

44/2022

45/2022

53/2022

55/2022

57/2022

69/2022

Sázavská 5 – č.j.

39/2022

42/2022

47/2022

48/2022

49/2022

51/2022

54/2022

58/2022

59/2022

63/2022

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte – k vyzvednutí od 16.-20.5. na daných pobočkách. V případě přijetí na jinou mateřskou školu, zašlete co nejdříve email o zpětvzetí přihlášky do naší mateřské školy – informaci, že nenastoupíte od 1.9.2022 k nám a uvolníte místo dalším dětem, které čekají v pořadí prozatím nepřijaté.

Zápis pro školní rok 2022/2023

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

12.4.2022 OD 10-11 A 15-16:30, kdy obdržíte potřebné dokumenty k zápisům nebo je možné si je stáhnout na našich stránkách dané pobočky - ZÁPIS

 

Zápisy do mateřské školy 

3. a 4.5.2022 od 13-16:30 pro všechna tři pracoviště na pobočce Sázavská 5, Praha 2

nástup zpět do škol a školských zařízení

 

INFORMACE PRO RODIČE PLATNÉ OD 1.9.2021

 

Vstup do prostor mateřské školy - nadále se zakrytými dýchacími cestami (respirátor, nanorouška apod.) - platí pro všechny.

 

Děti s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do školy.

  1. Příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte – dítě nebude vpuštěno do třídy, budovy mateřské školy.

  2. Příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole – dítě je izolováno od ostatních. Mateřská škola neprodleně informuje zákonného zástupce, který zajistí bezodkladně vyzvednutí dítěte z mateřské školy.

V obou případech zákonný zástupce telefonicky kontaktuje praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. Návrat dítěte do mateřské školy s potvrzením od lékaře, že smí do dětského kolektivu!!!!!!

To platí i v případě, že dítě je astmatik, alergik a má projevy chronického onemocnění (rýma, kašel) – lékař musí vystavit potvrzení, že dítě je alergik, astmatik a tyto příznaky jsou spojené s tímto onemocněním.

 

Podle aktuálně platného ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, osoby, které se vracejí ze zemí s vysokým, velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy a na které se nevztahuje některá ze stanovených vyjímek (pro očkované osoby, pro osoby s prodělaným onemocněním covid-19 apod.), jsou po vstupu na území ČR povinny se nejdříve 5. den, resp. 10. den v případě návratu ze zemí extrémního rizika nákazy, nejpozději však 14. den, podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-Cov-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví vyjímečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-Cov-2 musejí uvedené osoby setrvat v samoizolaci.

 

Místně příslušná KHS nařizuje speciální protiepidemická opatření s ohledem na aktuální situaci a místní podmínky, např. Nařizuje ohniskovou dezinfekci, izolaci, karanténu, lékařský dohled, zvýšený zdravotnický dozor, krytí úst a nosu, provádění zdravotního filtru apod.